Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Historia Koła

Grupa wędkarzy, pracowników Zakładów Azotowych zrzeszonych w jedynym kole Tarnowskim, jakim było koło "Tarnów Miasto" oraz koledzy, którzy łowili bez żadnej przynależności marzyli o tym, aby zorganizować swoje własne koło. Tak powstała grupa założycielska, która doprowadziła do zebrania organizacyjnego, które odbyło się dnia 17. 04. 1964 r. Podczas zebrania wyłoniono komitet organizacyjny, w którego skład weszli:

Były to dość dziwne czasy, ówczesny zarząd okręgu w Krakowie nie był przychylny powstawaniu nowych kół - dziwne, ale tak było. W efekcie koledzy wędkarze postanowili poprosić o pomoc w zorganizowaniu koła prezesa TKKF, kolegę Siwy Leon, Kolegę Kulig Ludwik oraz opiekuna z ramienia zarządu okręgu PZW Tarnów kolega Gawlik Jan. W wyniku ich działań w dniu 8 05 1964 r. Zarząd Okręgu Kraków przy współudziale przedstawicieli naszego koła podjął znamienną dla nas uchwałę i zatwierdził powstanie koła PZW Tarnów Azoty. Na mocy tej uchwały zwołano walne zebranie, które odbyło się 19 05 1964 r. w Domu Chemika. Na pierwsze zebranie przybyło około 60 wędkarzy, którzy w jawnym głosowaniu wybrali pierwszy zarząd w składzie:

 

Zarząd:

 

Komisja rewizyjna:

 

Sąd koleżeński:

 

Komisja weryfikacyjna:

 

Sekcja kulturalno oświatowa:

 

Sekcja gospodarcza:

 

Sekcja ochrony wód:

 

Od tej pory zaczęły się pierwsze prace związane z działalnością wszystkich sekcji koła. Zaczęto organizować zawody wędkarskie na swoich jak i również obcych wodach. Koło nasze działało pod patronatem Zakładów Azotowych, dlatego też nawiązało kontakty towarzysko sportowe z innymi kołami działającymi przy podobnych zakładach chemicznych w kraju. Wędkarze z Mościc byli zapraszani na zawody chemików do Oświęcimia, Kędzierzyna, Płocka, Bydgoszczy itp. Wyróżnieniem dla koła było przydzielenie organizacji VII Ogólnopolskich Zawodów Chemików, które zbiegły się z obchodami Tysiąclecia Państwa Polskiego, co nadało tej imprezie szczególnie uroczystego charakteru. Terenem zawodów było Jezioro Rożnowskie. W zawodach uczestniczyło 11 okręgów. Zwycięstwo w tych zawodach zajęła reprezentacja Kędzierzyna. W ciągu działalności koła dochodziło do zmian zarządów, jedne pracowały bardziej prężnie, inne miej, ale ogólnie koło było doceniane przez okręg dzięki organizacji różnych zawodów. Zaczęto szkolić sędziów, którzy szybko opracowali regulaminy zawodów w różnych dyscyplinach. Zorganizowano Spławikowe Mistrzostwa Polski oraz Trójmecz Polska - NRD - Czechosłowacja, które odbyły się w Rożnowie. Obsada sędziowska oraz organizacja były zadaniem kolegów z koła, którzy wywiązali się z niego bardzo dobrze. Innym wyróżnieniem było powierzenie naszemu kołu organizację Rzutowych Mistrzostw Polski, które odbyły się na stadionie Unii Tarnów. Tutaj też kwestia organizacji oraz dobór składu sędziowskiego należały do naszego koła. Po zawodach sędzia główny w świetlicy na stadionie wyraził podziękowanie, podziw i przyznał że pierwszy raz w życiu uczestniczył w zawodach tak wysokiej rangi, gdzie sędziami byli ludzie, którzy robili to pierwszy raz. Równocześnie życzył działaczom naszego koła pomyślności w dalszym działaniu. Po tych sukcesach sędziami z naszego koła obsadzano różne zawody organizowane przez ówczesny Zarząd Okręgu PZW Tarnów - Nowy Sącz, a później (po rozpadzie) przez zarząd okręgu Tarnów. Koło zorganizowało Wędkarski Turniej Przyjaźni w którym udział wzięły ekipy: Bułgarii, Czechosłowacji, NRD, Węgier, Rumunii, ZSSR oraz Polski. Wymagało to dużego nakładu pracy, jednak satysfakcja była olbrzymia, a ocena imprezy wyjątkowo wysoka. Mijały kolejne lata wytężonej pracy, a z okazji jubileuszy istnienia koła odlewano okolicznościowe pamiątkowe medale, które (dzięki chomikowaniu przez kolegę Stanisława Orwata) można obejrzeć w siedzibie koła. Z okazji okrągłych rocznic istnienia koła rozgrywano uroczyste zawody w których brały udział wszystkie koła okręgu. Tak było aż do czterdziestolecia koła. Dzięki dobrej i efektywnej pracy koło zdobywało coraz większy szacunek i poważanie wśród wędkarskiej społeczności, co przyczyniło się do coraz większej ilości członków. Największa ilość kolegów zrzeszonych w kole to 1462 osoby. W ciągu kilkudziesięciu lat pracy koła zmieniały się składy zarządów, prezesi, jednak zwrócić uwagę należy na fakt, iż przez 28 lat funkcję skarbnika koła pełnił kolega Stanisław Orwat, wkładając w swoją społeczną pracę wiele wysiłku i serca. Należy także wspomnieć, że nasze koło w roku 1979 wpłaciło wysoką kwotę pieniężną na Centrum Zdrowia Dziecka oraz wystąpiło z apelem do innych kół z całej Polski, co sprowokowało część z nich do podobnych działań. Do dzisiaj koło pracuje prężnie, oczywiście na miarę swoich możliwości, dostosowując się do warunków rynkowych, które dotyczą również działalności wędkarskiej. Zarząd koła zajmuje się działalnością sportowo rekreacyjną organizując dla kolegów różne imprezy. Niniejsza strona internetowa jest dalszą częścią historii koła.